Reziliență organizațională

Reziliență organizațională

Văzută ca o capacitate generală a unei organizații de a face față situațiilor dificile și neprevăzute și de a-și reveni după aceste situații, mai puternică și mai adaptată, reziliența organizațională este și va fi un deziderat al  businessurilor. Ținând cont de acest deziderat, noi sprijinim companiile în realizarea analizei riscurilor, testarea măsurilor și scenariilor de management al riscurilor și includerea abordării anticipative și preventive în comportamentul managerial de zi cu zi, dar și în dezvoltarea unei culturi a flexibilității, schimbării și adaptării dinamice, a inovării și învățării continue.

Distribuie: