Responsabilitate socială

Prima pagină » Responsabilitate socială

Principiile de responsabilitate socială pe care le urmăm

Aplicăm în activitatea noastră principiile Inițiativei Naţiunilor Unite Global Compact:

Principiul 1: Susținem și respectăm protejarea drepturilor internaționale ale omului în aria noastră de activitate.

Principiul 2: Garantăm faptul nu suntem implicați în activități care încalcă drepturile omului.

Principiul 3: Susținem libertatea de asociere și de întrunire și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă.

Principiul 4: Susținem eliminarea oricărei forme de muncă forțată.

Principiul 5: Susținem eliminarea efectivă a muncii prestate de copii.

Principiul 6: Excludem orice formă de discriminare la angajare și în politicile de personal.

Principiul 7: Susținem o abordare cu rol preventiv în gestionarea aspectelor de mediu.

Principiul 8: Adoptăm măsuri pentru a promova o mai mare responsabilitate în raport cu mediul.

Principiul 9: Încurajăm dezvoltarea și promovarea tehnologiilor și produselor care sunt "prietenoase cu mediul".

Principiul 10: Acționăm împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv șantaj și mită.

În tot ceea ce facem punem în centrul preocupărilor noastre clientul, căutând să înțelegem cât mai bine provocările cu care se confruntă și viziunea lui de dezvoltare și asigurând soluții potrivite și eficiente.

Calitatea, Responsabilitatea, Integritatea, Acțiunea, Învățarea continuă, Sinergia și Colaborarea sunt valorile principale pe care ne bazăm în demersurile noastre și în întreaga activitate și care ne ajută să construim parteneriate solide, bazate pe profesionalism, încredere, deschidere, transparență, onestitate.

Ne angajăm să garantăm că, în deciziile pe care le luăm, respectăm litera și spiritul legii și etica profesională. Ne angajăm să respectăm și să promovăm drepturile omului, să protejăm mediul și să avem un impact pozitiv în comunitatea unde ne desfășurăm activitatea.”

Oana Ciobanu

Director & Partener, ELEVATHOR